EnglishSanish Spanish Hebrew
Facebook

דייטינג לאקדמאים חינם: בחירת בני זוג – חלק 1

 דייטינג לאקדמאים חינם ע"פ  ספרו של Murstein (1976) מהווה סקירה מקיפה ויסודית על התיאוריות העיקריות שניסו לנבא ולהסביר בחירת בני זוג. הספר מסווג באופן כללי את תיאוריות אלה ל-4 סוגים עיקריים: התיאוריה הפסיכואנליטית, תיאורית השלמת הצרכים ההדדית, תיאורית הדמיון, ותיאוריות שונות של שלבים, תהליך ו/או פילטר. סקירה הרבה יותר עדכנית של Regan (2008) כבר לא מדברת על השלמת צרכים ועל התאוריה הפסיכואנליטית, ומתייחסת מבין התיאוריות האלה רק לתיאורית הדמיון ולתיאוריות התהליך, השלבים או הפילטר, כפי שמפורט להלן. כמו כן Regan סוקרת מודלים של Social Exchange או Equity, שמתמקדים על ההחלפה של פרסים ומחירים שמתרחשת בין בני זוג למשל בנישואים, כפי שמפורט להלן. כמו כן היא מדברת על תיאוריות תפקיד חברתי, קונטכסט חברתי או למידה חברתית, שמנסות להסביר התפתחות העדפות בבחירת בן זוג, כפי שמפורט להלן. כמו כן היא מדברת על תיאוריות אבולוציוניות, כפי שמפורט להלן.

1. דייטינג לאקדמאים – התיאוריה הפסיכואנליטית

       התיאוריה הפסיכואנליטית של פרויד מדברת על כך שבחירת בני זוג בעולם של דייטינג לאקדמאים מושפעת בין היתר ממניעים לא מודעים שקשורים ליחס להורים, כגון תסביך אדיפוס. בספרות המחקרית נמצא אמנם קשר מסוים בין אופי ההורה מהמין השני לאופי בן הזוג, אם כי ניתן להסביר את הקשרים האלה גם על בסיס חברתי, ואילו דווקא התיאוריה האדיפלית אינה מנבאה בהכרח שבן הזוג ייבחר דווקא בגלל דמיון להורה מהמין השני. ואף-על-פי-כן, יש תמיכה לחלק מהטענות של פרויד: Murstein (1976) מצטט למשל מחקר שלMacGowan (1929)  & Hamilton, שמצא ש-94% מהאנשים שהתחתנו עם אישה שדומה (לדעת הנבדקים) פיזית לאמא שלהם היו מאושרים בנישואים לעומת רק 33% מאלה שלא. הבעיה העיקרית היא שרוב התיאוריה הפרוידיאנית על בחירת בני זוג עמומה ולכן קשה ליצור פרדיגמה מחקרית כדי לבדוק אותה. בכל אופן, חשוב להבין שהמודל הפסיכואנליטי אינו מתחרה למעשה עם המודלים האחרים אלא מהווה בעצם הסבר ברמה אחרת, כך שהוא יכול להסביר למשל מדוע יש למישהו העדפות מסויימות.

2. דייטינג לאקדמאים – תיאורית השלמת הצרכים ההדדית

      תיאורית השלמת הצרכים ההדדית שנוסחה במקורה ע"י (1958) Winch, טוענת שלמרות שאנשים נוטים להתחתן עם בני זוג דומים בהשכלה, מעמד סוציו-אקונומי, גזע, דת, תרבות, וגיל, הבחירה אחרי הסינון הראשוני הזה היא על בסיס צרכים פסיכולוגיים משלימים. אולם המילה "השלמה" קצת מטעה, משום ש-Winch אינו מדבר על השלמה במובן קומפטיביליות, אלא במובן של ניגוד, כלומר בני הזוג חייבים להיות בעלי קורלציה שלילית בתכונות האלה. אולם התאוריה הזו זכתה רק לתמיכה חלשה ביותר. כמו כן, Winch אפילו לא שאל את הנבדקים מה הם רוצים בבן הזוג, וע"י כך הפסיד מידע חשוב.  גם לפי סקירה שלDijkstra (2008)  התמיכה לתאורית ההשלמה היא הרבה יותר חלשה מאשר לתאורית הדמיון, והוא מצטט למשל ממצא של Felmlee (2001) על כך שבעולם דייטינג לאקדמאים חינם כאשר המשיכה בין בני זוג מנוגדת בדרך כלל לא מתפתחת ליחסים אינטימיים רציניים, ויחסים כאלה בדרך כלל מסתיימים תוך זמן קצר.

מאמרים

דייטינג לאקדמאים חינם: בחירת בני זוג - חלק 1

 דייטינג לאקדמאים חינם ע"פ  ספרו של Murstein (1976) מהווה סקירה מקיפה ויסודית על התי...

קרא את המאמר המלא

מאמר 1

מאמר לדוגמא...

קרא את המאמר המלא